Atık malzemeler, genellikle kullandığımız kısımdan arta kalan, faydasız veya artık kullanışsız hâle gelmiş malzemelere verilen isimdir.