Öğrenci

23 Aralık 2022

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

Hangi maddeler için dava açılmıştı Birinci davada: -11. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "...en az 10..." ve "Özel öğretim kurumları..." ibarelerinin, - 58. maddesinin 2/ç bendinde yer alan "Gerektiğinde cumartesi…