1. Ana Sayfa
  2. Kamu Haberleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 18 sözleşmeli personel alacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 18 sözleşmeli personel alacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 15 adet personel, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Başkanlığımızca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

A- Genel Şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

i) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

j) Başvurunun son günü olan 30/12/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

k) Tüm pozisyonlar için 2022 yılı KPSS(B) sınavına girmiş ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

B- Özel Şartlar

POZİSYON UNVANI: KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

POZİSYON ADEDİ: 5

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3 Lisans

ARANAN NİTELİKLER:

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

c) Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

d) 170 cm’den kısa boylu olmamak,

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

g) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

ğ) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

h)Aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde (boy ve kilo bilgilerinin raporda yer alması gerekmektedir.) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden son 6 (altı) ay içerisinde alınmış “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

(Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak;

Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak;

Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak,

Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.)

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 4

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

ARANAN NİTELİKLER:

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b) Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Kadın)

POZİSYON ADEDİ: 2

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

ARANAN NİTELİKLER:

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b) Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 1

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

ARANAN NİTELİKLER:

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

c) Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilen ve en az 1 yıl geçerliliği bulunan psikoteknik belgesine sahip olmak.

d) istenilen sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak.

e) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

POZİSYON UNVANI: Teknisyen (Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 2

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS94

ARANAN NİTELİKLER:

a) Ortaöğretim Kurumlarınm Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.

b) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

POZİSYON UNVANI: Teknisyen (Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 1

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

ARANAN NİTELİKLER:

a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

b) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

1- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Adaylar başvurularını, 23/12/2022 – 30/12/2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde TİKA Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

2) Adaylar 2- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.

3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

5) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6) Adaylar, şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) adedi için başvuru yapabilecektir.

2- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. (Lise mezuniyet bilgileri temin edilemeyen adayların diplomaları ile Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi, adaylar tarafından sisteme yüklenecektir.)

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 6 (altı) ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

b) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, açıklanan asil sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve asil sayısı kadar yedek aday listesi Başkanlığımız internet sitesinde (www.tika.gov.tr) ve Kariyer Kapısı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

ç) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren altı ay içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

d) Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde TİKA Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4- BİLGİ ALMA

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0(312) 939 7070 -72 – 74 – 75 numaralı telefonları aranarak alınabilir.

15920/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

TİKA SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden; ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Yukarıda belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında (veya bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veren firma personeli olarak) yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

4. Microsoft işletim Sistemleri (Windows Server 2012R2, Windows Server 2016), Microsoft Domain Controller, Active Directory, Exchange (2010, 2013 veya 2016) ve bu sistemlerin güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,

6. Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi sahibi olmak,

7. Sanallaştırma teknolojileri üzerine ( Vmware, HyperV., vb) mimari tasarım yapabilme, kurulumları gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme tecrübesine sahip olmak,

8. Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Veeam, Netbackup, MS DPM gibi) yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Powershell scripti yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahibi olmak,

11. Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilme tecrübesine sahip olmak,

12. Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirleyebilme, mevcut süreç ve prosedürleri geliştirebilme ve gerekli dokümantasyonları hazırlayabilme tecrübesine sahip olmak,

15. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

16. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak

18. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak

19. Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

20. En az 2500 aktif kullanıcıya sahip ve kurum ağına bağlı en az 50 adet uzak lokasyonu olan bir kuruluşta; Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokollerinin (MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre) kullanıldığı bir Bilgi işlem Merkezinde, Network veya Sistem Yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalıştığını belgelemek.

21. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, QOS, RADIUS, ağ erişim kontrol sistemleri (NAC) (Tercihen Cisco ISE), VoIP sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

22. IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme deneyimine sahip olmak

Tercihen;

1. Microsoft’un yetkili eğitim ortaklarından Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) veya bu sistemlerin güvenliği hakkındaki eğitimlerden en az ikisini aldığını katılım sertifikası ile belgelemek,

2. Video konferans sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Aşağıdaki network sertifikalardan en az ikisine sahip olduğunu belgelemek,

o Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

o Cisco Certified Network Professional R&S (CCNP R&S)

o Cisco Certified Network Professional – Security (CCNP Security)

o Cisco Certified Network Professional Datacenter (CCNP Datacenter)

GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2. Yukarıda belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3. Firewall, Load Balancer, Web Gateway, Mail Gateway, Antivirüs, cihazlarının kurulum, yapılandırma, yönetimi konularında tecrübeli olmak,

4. Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak,

5. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

6. Sızma (penetration) testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

7. Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8. Veritabanı güvenliği ve Database Firewall (DBF) konusunda bilgi sahibi olmak,

9. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,

10. Active Directory, Exchange Server, SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

11. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında (veya bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veren firma personeli olarak) veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

12. Aşağıdaki bilgi güvenliği çözümleri ve konularında bilgi sahibi olmak;

o SIEM – Sistem ve Network korelasyonları

o DLP – Veri sınıflandırması ve verinin korunması

o NAC – Network Access Controller

o Email Gateway, Email Security

o Antivirüs/Antispam, Malware, Zeroday exploit

o WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı)

o Network Güvenliği – kablolu ve kablosuz ağlarda güvenlik

o Aktif dizin güvenliği

o Microsoft ve Linux server işletim sistemi güvenliği

o DNS Güvenliği

o DOS/DDOS

o Firewall bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

o İş sürekliliği konusunda bilgi sahibi olmak, dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

Tercihen;

1. CCNA sertifikasına sahip olmak,

2. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

İŞ ANALİSTİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Yukarıda belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. En az 5(beş) yıl iş analisti olarak kurumsal projelerde görev yapmış olmak,

4. Biriminin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin Analiz dokümanlarını hazırlamak,

5. Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek,

6. Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,

7. Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına katılım sağlamak,

8. Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak,

9. Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözüm desteği vermek.

10. Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, UX & Usability çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,

11. Çıkartılan iş analizine göre projelerin yürütülmesinde yazılımcı olarak görev yapabilecek bilgiye sahip olmak,

12. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

13. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

14. Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda tecrübe sahibi olmak,

15. NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda C# diliyle Entity Framework ile yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,Web Servisleri(WCF, REST, XML) konusunda tecrübe sahibi olmak,

16. Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS) konularında tecrübe sahibi olmak,

17. İlişkisel veri tabanı konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

1. Certified Business Analysis Professional (CBAP)

2. Certification of Capability in Business Analysis (CCBA)

3. Managing Projects with Microsoft Project 2013 (MCP)

4. Project Management Associate Certificate (PMA)

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Adaylar başvurularım, 23/12/2022 – 06/01/ 2023 tarihlerinde e-Devlet üzerinde TİKA Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

b) İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

d) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

b) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (e-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir).

c) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

d) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler).

e) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar.

f) Mesleki çalışma süresi ile mesleki tecrübe şartına ilişkin belgeler.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır. (KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS puanlarını 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanları (0) olarak değerlendirilecektir.)

b) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

c) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “www.tika.gov.tr” internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİH

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir.

d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 23/01/2023 – 27/01/2023 tarihlerinde Başkanlığın, Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Anadolu Meydanı No:140 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak olup; mülakat tarihinde erteleme olması durumunda bu durum “www.tika.gov.tr” adresinde ilan edilecektir.

e) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

f) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü ve uygulamalı mülakat tarihlerinde Başkanlık değişiklik yapma hakkına sahiptir. Adayların www.tika.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve asil sayısı kadar yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.tika.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava giren adaylar e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

b) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 Kişi) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar

GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar

İŞ ANALİSTİ (1 Kişi) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar

VIII. DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

b) Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

c) Sisteme yüklenen tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

d) Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0(312) 939 7070 -72 – 74 – 75 numaralı telefonları aranarak alınabilir.

15919/1-1

Yazar Hakkında

Sitemizde hamilelik, giyim, moda, güzellik, saç bakımı, sağlık vb yani kadına dair her konuyla ilgili içeriklere ulaşabilirsiniz. Sitemizde yer alan yazılar doktor veya uzman tavsiyesi değildir.